ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEK, hatályos: 2021. 12. 11.

Helyszín

A következő értékesítési feltételek szabályozzák az ezen a webhelyen történő értékesítést „https://www.gemimarket.it” (Webhely). Az eladó a Gemi Elettronica Srl, székhelye: Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT, MI Kereskedelmi Kamara - 2114222, áfaszám: IT01765660764, 80 000,00 € alaptőke, teljesen befizetve (Eladó).

1. cikk. Alkalmazási kör

1.1 A Weboldalon történő értékesítés távértékesítési megállapodást jelent, amelyet a 2005. szeptember 6-i törvényerejű rendelet 206. (olasz) I. fejezetének III. címe (45. szakasz és azt követő szakaszok) szabályoz Fogyasztói Kódex) és az elektronikus kereskedelemről szóló 2003. április 9-i 70. számú törvényerejű rendeletben.

1.2 Az Eladó által a Weboldalon feldolgozott összes értékesítésre az Általános értékesítési feltételek vonatkoznak. A feltételek számítása csak munkanapokra vonatkozik, szombat, vasárnap és ünnepnapok nélkül.

1.3 Az általános értékesítési feltételek bármikor módosíthatók és/vagy módosíthatók. Az esetleges változások és/vagy új feltételek a Weboldalon való megjelenésük napjától érvényesek. Ezért kérjük a felhasználókat, hogy a rendelés leadása előtt rendszeresen látogassák meg a webhelyet, hogy elolvassák az Általános értékesítési feltételek legfrissebb változatát.

1.4 A vonatkozó Általános értékesítési feltételek a vásárlási megrendelés feladásának napján hatályban lévők.

1.5 Ezek az Általános értékesítési feltételek nem szabályozzák a termékek értékesítését és/vagy az eladótól eltérő felek által nyújtott szolgáltatások nyújtását, elérhető a Weboldalon linkeken, bannereken vagy hiperhivatkozásokon keresztül. Mielőtt kereskedelmi ügyleteket kötne ezekkel a felekkel, a felhasználónak ellenőriznie kell az értékesítés feltételeit. Az Eladó nem vállal felelősséget ezen felek által nyújtott szolgáltatásokért és/vagy termékek értékesítéséért. Az Eladó semmilyen ellenőrzést és/vagy felügyeletet nem végez az ezen linkeken keresztül elérhető weboldalakon. Az Eladó nem vállal felelősséget ezen Weboldalak tartalmáért, sem az említett webhelyek esetleges hibáiért és/vagy mulasztásaiért és/vagy jogsértéseiért.

1.6 A felhasználó figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket Értékesítés és minden egyéb információ, amelyet az Eladó megad a Webhelyen, a vásárlási folyamat során is.

1.7 A vásárlási megrendelés elküldése a jelen Általános Értékesítési Feltételek elfogadását jelenti.

Cikkely 2. Vásárlás a Webhelyen keresztül

2.1 A Weboldalon keresztüli vásárlást az a felhasználó engedélyezheti, aki

 • a Webhely regisztrált felhasználója < /li>
 • fogyasztóként és kereskedőként is működik. 3. cikk I. bekezdése alapján lett. A Fogyasztóvédelmi Kódex a) pontja értelmében fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki az általa folytatott üzleti, kereskedelmi, szakmai vagy kézműves tevékenységhez nem kapcsolódó célból cselekszik. 3. cikk I. bekezdése alapján lett. c) pontja szerint kereskedőnek minősül az a természetes személy, aki üzleti, kereskedelmi, szakmai vagy kézműves tevékenységével összefüggő célból jár el.

2.2. a vásárlások mennyiségét és/vagy gyakoriságát tekintve rendellenes rendelések esetén az Eladó fenntartja a jogot, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a szabálytalanságok megszüntetése érdekében.

2.3 Az Eladó fenntartja a jogot a visszautasításra vagy az elállásra megrendelések:

 • olyan felhasználó, akivel az Eladó vitában áll
 • olyan felhasználó, aki megsértette a jelen Általános Értékesítési Feltételeket
 • olyan felhasználó által, aki hamis, hiányos vagy más módon pontatlan személyes adatokat küldött, vagy aki nem küldte el az Eladónak a szükséges dokumentumokat

3. cikk Regisztráció a Weboldalon

3.1 A Weboldalon való regisztrációhoz a felhasználónak ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot az alábbi adatok megadásával:

 • név
 • vezetéknév
 • e-mail
 • cím
 • telefon
 • codice fiscale.

3.2 A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy azonnal értesíti az Eladót, ha gyanúja merül fel, vagy tudatában van az említett adatok bármilyen jogellenes felhasználásának vagy nyilvánosságra hozatalának.

3.3 A felhasználó ezúton garantálja, hogy a weboldal regisztrációs eljárása során megadott személyes adatai teljesek és a valóságnak megfelelnek, és vállalja, hogy kártalanítja és védi az Eladót mindentől veszteségek, károk és/vagy kötelezettségek, amelyek abból erednek és/vagy bármilyen módon összefüggnek, hogy a felhasználó megsérti a Weboldalon belüli regisztrációra vagy a regisztrációs adatok tárolására vonatkozó rendelkezéseket.

4. cikk. Szerződéskötés

4.1 Az elektronikus kereskedelemről szóló, 2003. április 9-i, 70. számú törvényerejű rendelettel összhangban az Eladó tájékoztatja a felhasználót, hogy:

 • a adásvételi szerződés a Weboldalon, a felhasználónak elektronikus formátumban kell kitöltenie egy megrendelőlapot, és azt elektronikusan el kell küldenie az Eladónak a Weboldalon időről időre megjelenő utasításokat követve;
 • a szerződés létrejön amikor a megrendelőlap megérkezik az Eladó szerverére
 • a megrendelőlap elküldését követően az Eladó a felhasználónak rendelési visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely a következőket tartalmazza:
  • vásárlási leírások
  • a vonatkozó ár
  • a fizetési mód megjelölése
  • a szállítási költségek megjelölése
  • megjelölés a szállítási költségek és az esetleges további költségek.

5. cikk. A termék elérhetősége

5.1 A termék elérhetőségét folyamatosan figyeljük és frissítjük. Mindazonáltal, mivel a Weboldalt egyidejűleg több felhasználó is felkeresheti, előfordulhat, hogy egynél több felhasználó vásárolja meg ugyanazt a terméket egy időben. Ezekben az esetekben a Termék rövid ideig elérhetőnek tűnhet, még akkor is, ha ténylegesen nincs raktáron vagy pillanatnyilag nem elérhető, mivel készletfeltöltés szükséges.

5.2 A Webhely az egyes termékek elérhetőségére vonatkozó információkat tartalmaz. Termék.

5.3 Ha a Termék a fent említett okok miatt elérhetetlennek bizonyul, vagy a Termék váratlan elérhetetlensége esetén a felhasználó egyéb törvényes jogainak sérelme nélkül, különösen a IV. könyv II. címében biztosított jogok sérelme nélkül. , az Olasz Polgári Törvénykönyv XIV. fejezete, az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót. A felhasználó ezért jogosult a szerződés felmondására a Fogyasztói Kódex 61. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján.

5.4 Alternatív megoldásként és jogainak sérelme nélkül a felhasználó elfogadhatja:

 • a szállítási időszak meghosszabbítása
 • egyenértékű vagy magasabb értékű termék (ebben az esetben a különbözet ​​kifizetése és a felhasználó kifejezett elfogadása esetén)
 • kedvezményutalvány, amelyet a Webhelyen történő vásárlásokra lehet elkölteni. A kedvezményes utalvány összegét, a lejárati dátumot és az esetleges korlátozásokat az Eladó időről időre közli.

5.5 Ha a Termékek vásárlásáért fizetett összeg visszatérítését kérik amelyről később kiderült, hogy nem elérhető, az Eladó legfeljebb 10 napon belül visszatéríti az összeget.

5.6 Ha a felhasználó él a szerződés felmondási jogával a Fogyasztói Törvénykönyv 61. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján, az adásvételi szerződés megszűnik. Ha a teljes esedékes összeg – a Termék ára, adott esetben a szállítási díjak, valamint a megrendelésből eredő egyéb többletköltség (Total Sum Due) – kifizetése már megtörtént, az Eladó a végösszeget visszatéríti. Esedékes összeg a „Fizetési módok a webhelyen keresztül történő vásárlások esetén” cikk szerint.

Art. 6. Terméklap

6.1 Minden termékhez mellékelnek egy termékinformációs lapot, amely bemutatja a főbb jellemzőit (Terméklap). A Weboldalon található képek és leírások a lehető leghűen reprodukálják a Termékek jellemzőit. A Termékek színei azonban a számítógépes rendszerek, illetve a megtekintésükhöz használt számítógépek beállításai miatt eltérhetnek a ténylegestől. Ezen túlmenően a Termék adatlapon szereplő képei méretükben vagy a kiegészítő termékekhez viszonyítva eltérhetnek. Ezeket a képeket tehát hozzávetőlegesnek kell tekinteni, és általánosan elfogadott toleranciaküszöböket feltételeznek. Az áru adásvételi szerződése során a Felhasználó által továbbított megrendelőlapon található Termékleírás tekintendő hivatkozási alapnak.

7. cikk Árak

7.1 Minden ár az ÁFÁ-t tartalmazza.

7.2 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az árat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, figyelembe véve, hogy a felhasználót terhelő ár a A webhely a megrendelés időpontjában, és a megrendelés továbbítását követően semmilyen ingadozás (növekedés vagy csökkenés) nem regisztrálható.

7.3 A szállítási költségeket, ha vannak, kifejezetten és külön feltüntetik a megrendelésben. űrlapon, mielőtt a felhasználó továbbküldené ugyanezt.

8. cikk Megrendelések

8.1 Az Eladó csak a teljes összeg sikeres kifizetéséről szóló visszaigazolás kézhezvétele után szállítja ki a termékeket. A használat miatt. A Termékek tulajdonjoga a kiszállítás időpontjában száll át Önre, ez alatt értendő a Termék fuvarozóhoz történő átadásának időpontja. A Termék(ek) elvesztésének vagy károsodásának minden olyan kockázata, amely nem tudható be az Eladónak, a felhasználóra száll át, amint az utóbbi vagy a felhasználó által megjelölt, a futártól eltérő harmadik fél a Termék(ek)et ténylegesen birtokba veszi. .

Az Ön által választott Szolgáltatás csak az esedékes teljes összeg kifizetése után kerül teljesítésre. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy ne nyújtsa a szolgáltatást, ha a vásárlási megrendelés elküldését követően megállapítást nyer, hogy Ön nem fizette ki a teljes esedékes összeget vagy annak egy részét.

8.2 Az adásvételi szerződés a teljes esedékes összeg meg nem fizetésével szűnik meg. Ha másként nem állapodnak meg Önnel írásban, a megrendelés ennek megfelelően törlésre kerül.

8.3 A vásárlási megrendelés elküldéséhez el kell olvasni és jóvá kell hagyni a jelen Általános Értékesítési Feltételeket, a megfelelő négyzetre kattintva a vásárlási folyamat oldalait. Az Általános értékesítési feltételek elfogadásának elmulasztása lehetetlenné teszi a vásárlást ezen a webhelyen.

9. cikk: Fizetési módok a webhelyen keresztül történő vásárlások esetén

9.1 A fizetés a Webhely a következő módokon történhet:

 • Fizetési kártyák
 • PayPal
 • Utánvéttel
 • Átutalással.

9.2 Az Eladó a következő hitelkártyákat fogadja el:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

A terhelés csak akkor kerül felszámításra, ha (i) ellenőrizték a fizetéshez használt fizetési kártya adatait, és (ii) az általa használt fizetési kártya kibocsátóját Ön kiállította a beszedési meghatalmazást.

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2015/2366/ (EU) irányelv (PSD2) értelmében a felhasználót tájékoztatják arról, hogy a vásárlás befejezésére kötelezhető. az online fizetési tranzakció lebonyolításáért felelős pénzforgalmi intézmény által megkövetelt hitelesítési feltételek teljesítésével. A hitelesítési feltételek a felhasználó személyazonosságára vonatkoznak (e kritérium teljesítéséhez a felhasználónak a vásárlási tranzakció során regisztrálnia kell a Weboldalon) és a fizetési intézmény által továbbított hitelesítési kód kontextus szerinti ismeretére (Strong Customer Authentication). Ennek az eljárásnak a végrehajtásának elmulasztása lehetetlenné teheti a vásárlás Weboldalon történő véglegesítését.

A fizetőkártya bizalmas adatai (kártyaszám, birtokosa, lejárati dátum, biztonsági kód) titkosítva kerülnek továbbításra közvetlenül a az érintett fizetési intézményt anélkül, hogy áthaladna az Eladó által használt szervereken. Az Eladó ezért soha nem fér hozzá, és nem tárolja a Termékek fizetéséhez használt fizetési kártya adatait.

A teljes esedékes összeg felszámítására csak a megrendelés továbbításakor kerül sor. .

9.3 A PayPal fizetések esetén a felhasználó a www.paypal.com weboldalra kerül, ahol a PayPal által szabályozott előírt eljárási és szerződési feltételek szerint teljesíti a fizetést. a felhasználó és a PayPal között létrejött megállapodás. A PayPal weboldalán elhelyezett adatokat közvetlenül a PayPal dolgozza fel, és azokat nem küldi meg az Eladónak, és nem osztja meg vele. Az Eladó így nem tudhatja, illetve semmilyen módon nem tudja megjegyezni a felhasználó PayPal-fiókjához kapcsolódó hitelkártya-adatokat, vagy az adott számlához kapcsolódó bármely más fizetési mód adatait.

Ha a fizetés PayPal-on keresztül történő fizetés esetén a PayPal az online szerződés megkötésével egyidejűleg a teljes esedékes összeget a felhasználó számlájára terheli. A szerződés bármely okból történő felmondása, vagy egyéb visszatérítés esetén a Felhasználót megillető visszatérítés összege a felhasználó PayPal számláján jóváírásra kerül. Az összeg jóváírásának határideje a számlához kapcsolódó fizetési eszközön kizárólag a PayPaltól és a bankrendszertől függ. Ha a jóváírási megbízást az említett számla javára rendezték, az Eladó nem tehető felelőssé a visszatérítés Felhasználó részére történő jóváírásának késedelméért vagy mulasztásaiért. A jelen Általános Értékesítési Feltételek értelmében bármilyen típusú visszatérítés a felhasználó PayPal-számlájára történik.

9.4 Ha fizetőeszközként az utánvétes fizetést választja, az Eladó tájékoztatja Önt hogy a küldeményért további 5,90 € díjat számítanak fel, vagy a Weboldalon feltüntetett eltérő összeget. Ha az utánvétes fizetést választja, a Termékek kiszállításakor készpénzzel kell rendelkeznie a megrendelésben feltüntetett összegű készpénzzel (mivel a futár nem jogosult csekket elfogadni, vagy pénzváltást átadni): ennek hiányában , az adásvételi szerződés az Olasz Polgári Törvénykönyv 1456. cikke értelmében és alkalmazásában joggal megszűntnek minősül. Ön értesítést kap a szerződés megszűnéséről és az ebből következő megrendelés törléséről. A jelen Általános Értékesítési Feltételek értelmében minden visszatérítés banki átutalással történik az Ön által megadott banki adatokra.

9.5 Ha úgy dönt, hogy banki átutalással fizet, a megrendelés beérkezését követően a Eladó e-mailben értesíti a felhasználót a banki adatokról és az átutalás határidejéről. Az e-mail tartalmazhatja az átutalás átvételének e-mailben történő elküldését vagy annak visszaigazolását.

Banki átutalással történő fizetés esetén a Termék(ek) szállítási határideje a következő időponttól kezdődik: a banki átutalás Eladó részéről történő beérkezésének dátuma, vagy attól a naptól számítva, amikor a banki átutalás Eladó javára történő megrendelésének megerősítése, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltatások csak a teljes esedékes összeg banki átutalással történő kézhezvételét követően adjuk meg.

A felhasználónak meg kell adnia:

 • a megrendelés hivatkozási számát
 • a megrendelés dátuma.

A rendelés leadását követően 7 munkanapon belül kell fizetnie. Ennek elmulasztása esetén a szerződés a következő 3 munkanapon belül automatikusan megszűnik.

Art. 10. Termék kiszállítás

10.1 Nincs korlátozás a szállításra, kivéve a Weboldalon és/vagy a Terméklapon feltüntetett eseteket.

10.2 A Termékek szállításának költségei, amely a felhasználó által választott szállítási eljárástól függően változhat, és minden egyéb lehetséges költség a felhasználót terheli, kivéve, ha a Terméklapon vagy más olyan részeken másként szerepel, ahol ezt közölték.

10.3 A Termékeket a megrendelés kézhezvételétől számított 3 napon belül, de minden esetben a szerződés megkötésének napjától számított harminc napon belül kézbesítjük.

10.4 Kérjük, hogy igazolja vissza a leszállított Termék feltételeit. Azon tény sérelme nélkül, hogy a Termék elvesztésének vagy sérülésének kockázata az Eladónak fel nem róható okokból akkor száll át, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket fizikailag birtokba veszi, az Eladó javasolja, hogy ellenőrizze az átvett Termékek számát és azt, hogy a csomagolás sértetlen, sértetlen, nem nedves vagy más módon nem változott, még a záróanyagokban is; Továbbá az Eladó javasolja, hogy a fuvarozó fuvarokmányán jelezze az esetleges rendellenességeket, ebben az esetben a csomagot foglalással fogadja el. Abban az esetben, ha a csomagon nyilvánvaló manipuláció vagy változtatás jelei mutatkoznak, célszerű haladéktalanul értesíteni az Eladót. Mindenesetre érvényes az elállási jog (ha van a Termékre vonatkozóan) és a megfelelőségi jogi garancia.

11. cikk. Elállási jog

11.1 A felhasználó – aki fogyasztó - tizennégy naptári napon belül joga van elállni a Termékre vonatkozó adásvételi szerződéstől az ok megjelölése és a jelen cikkben megjelöltektől eltérő többletköltségek és kiadások nélkül (Elállási jog). Az elállási időszak (Elállási Időszak) 14 nap elteltével jár le:

a egyszeri termékrendelés esetén attól a naptól, amikor a felhasználó vagy a fuvarozótól eltérő, a felhasználó által megjelölt harmadik személy az anyag birtokába kerül. a termékről;

b. külön szállítású Többes Megrendelés esetén attól a naptól, amikor a Felhasználó vagy a fuvarozótól eltérő, a felhasználó által megjelölt harmadik személy az utoljára leszállított Termék tárgyi birtokába kerül; vagy

c. különböző tételekből vagy több darabból álló Termék kiszállításával kapcsolatos megrendelés esetén attól a naptól, amikor Ön vagy a fuvarozótól eltérő, Ön által választott harmadik személy az utolsó tételt vagy az utolsó darabot fizikai birtokba veszi. .

11.2 Az elállási jog gyakorlásához a felhasználónak az Elállási időszak lejárta előtt tájékoztatnia kell az Eladót az elállási döntéséről.

11.3 Ön gyakorolta Elállási jog az Elállási Időszakon belül, ha a vonatkozó közleményt Ön az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi. Ezt a kommunikációt a következő módokon kell továbbítani:

E-mail: [email protected]

< p>A Fogyasztó az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos kommunikációhoz tartós tárolóeszközöket köteles beszerezni, mivel e jogának az Elállási Időtartam lejárta előtti gyakorlására vonatkozó bizonyítási teher a Felhasználót terheli.

11.4 Az elállási jog gyakorlása esetén a felhasználónak a jog gyakorlását követően gondoskodnia kell arról, hogy a Termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb 14 naptári napon belül visszajuttassa az Eladóhoz. felhasználó tájékoztatta az Eladót a szerződéstől való elállási döntéséről. A futamidő betartásának minősül, ha a Felhasználó a Termék(eke)t a korábban megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt átadja az Eladó által megjelölt futárnak, vagy a releváns körülmények alapján választott futárnak (Retun Term). A Terméket megfelelően védve és becsomagolva, eredeti csomagolásában (ha lehetséges) az alábbi címre kell visszaküldeni (az eredeti csomagolás minden esetben szükséges, ha rá vannak nyomtatva a termékek sorozatszámai):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11,5 A Termék visszaküldésének költsége (beleértve a vámokat is) a felhasználó költségére és a a visszaküldés az ő felelősségükre történik.

11.6 Ha a felhasználó eláll a szerződéstől, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 naptárig visszatéríti a Felhasználó által a Termékért fizetett teljes Esedékes összeget, beleértve a szállítási költségeket is. napon belül attól a naptól számítva, amikor az Eladót tájékoztatták a felhasználó szerződéstől való elállási döntéséről. A visszatérítés az eredeti tranzakciónál használt fizetési móddal történik. Abban az esetben, ha a Felhasználó által választott fuvarozó segítségével és saját költségén visszaküldte a Termékeket, az Eladó felfüggesztheti a visszatérítést a Termékek kézhezvételéig vagy mindaddig, amíg bizonyítja, hogy a Termékeket visszaküldte, attól függően, hogy melyik következik be korábban. p>

11.7 A Felhasználó kizárólag azért felelős az áru értékcsökkenéséért, amely a Termék tulajdonságainak és a Termék működésének megállapításához szükségestől eltérő felhasználás miatt következett be. A Terméket minden esetben a szokásos gondossággal kell megőrizni, kezelni és ellenőrizni, és sértetlenül, minden részében hiánytalanul, teljesen működőképesen kell visszaküldeni, tartalmaznia kell az összes tartozékot és a szemléltető szórólapokat, a címkéket és a pecsétet, ha van, csatolva. a termékhez, sértetlen és nem sérült, és tökéletesen alkalmas arra a célra, amire szánták, és mentes a kopás vagy szennyeződés nyomaitól. Az elállás a Termékre teljes egészében vonatkozik. Ebben az értelemben nem érvényesíthető csak a Termék egyes részeire és/vagy tartozékaira (amelyek nem képviselik, és nem önálló termékek).

11.8 Ha a Termék értékvesztést szenvedett el, ami a következő okok miatt következett be: az árunak a Termék jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelése esetén az Eladó fenntartja a jogot, hogy a visszatérítés összegéből ezen értékvesztésnek megfelelő összeget levonjon. A Vállalat a Termék átvételét követően értesíti Önt a körülményről és az ennek következtében csökkentett visszatérítési összegről. Ha a visszatérítés már megtörtént, a Társaság közli a Felhasználó által a Termék értékcsökkenése miatt esedékes összeg kifizetésének banki adatait.

11.9 Abban az esetben, ha az elállás megtörtént. nem a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gyakorolták, az nem vonja maga után a szerződés megszűnését, és ebből következően nem keletkeztet visszatérítési jogot. Az Eladó közli a Felhasználóval, hogy a Termék átvételétől való elállási kérelmét elutasítja. Abban az esetben, ha a Termék már visszaérkezett az Eladóhoz, az Eladónál marad a felhasználói átvétel céljából, amelyet díj ellenében és a felhasználó felelősségére kell megtenni.

11.10. a többszörös rendeléstől való részleges elállás esetén a Felhasználó javára visszatérítendő szállítási költség összege az elállás tárgyát képező Termék értékének arányában kerül számszerűsítésre. Például a felhasználó 200,00 eurós rendelést adott le, amely két Terméket tartalmaz, az első 50,00 euró értékű, a második 150,00 euró értékű, és visszaküldi a terméket 150,00 euró értékben, a felhasználó ennek megfelelő összeget kap vissza. a szállítási költségek 75%-áig. A visszaküldendő szállítási költségek semmi esetre sem haladják meg a felhasználó által ténylegesen fizetett összeget.

12. cikk. Jogi megfelelőségi garancia

A Weboldalon eladott összes termék a fogyasztóvédelmi törvény (Jogi garancia) N. 128-135. számú törvényerejű rendeletének 128-135. cikkei által biztosított megfelelőségi jogi garancia vonatkozik rájuk.

Kire vonatkozik

A Jogi A garancia a fogyasztókra vonatkozik. Ezért kizárólag azokra a felhasználókra vonatkozik, akik nem vállalkozói, kereskedelmi, kézműves vagy szakmai tevékenység céljából vásároltak a Weboldalon.

Amikor ez vonatkozik

Az Eladó felelősséggel tartozik a fogyasztóval szemben a termék átvételekor fennálló és a szállítástól számított két éven belül látható nem megfelelőségért. A nem megfelelőségről az Eladót a jótállás elvesztésével járó büntetés mellett a felfedezéstől számított két hónapon belül értesíteni kell.

Eltérő bizonyítás hiányában a nem megfelelőség hat hónapon belül jelentkezik. a termék átadási időpontjától kezdve fennállónak tekintendők, kivéve, ha a feltételezés összeegyeztethetetlen a termék jellegével vagy a nem megfelelőség természetével. A termék kiszállítását követő hetedik hónaptól kezdődően a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a nem megfelelőség már a termék átadása időpontjában fennállt.

Az átvétel érdekében A Jogi Garancia előnye érdekében Önnek igazolnia kell az áru vásárlásának és kiszállításának dátumát. Ezért célszerű a vásárlás igazolása céljából megőrizni az Eladó által kiküldött számlát, valamint a fuvarokmányt vagy a vásárlás dátumát igazoló egyéb okmányt (pl. hitelkártya kivonat vagy bankszámlakivonat). ). Árcsökkentés esetén az Eladó a fogyasztóval előzetesen egyeztetett árcsökkentés összegét visszatéríti. A visszatérítés vagy a csökkentés összege a fogyasztó által a vásárláshoz használt eszközön vagy fizetési megoldáson kerül jóváírásra.

Az Eladó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen jellegű kárért. a Termék használata, illetve előre nem látható körülményekből vagy vis maiorból eredő károk esetén.

Ha a vásárlást a Fogyasztói Szabályzat előírásainak megfelelően „szakemberként” vásárolta, a jelen pont előző bekezdései cikk nem vonatkozik. cikkében előírt jogi garancia. Az olasz polgári törvénykönyv 1490. §-a.

13. cikk. Gyártói szabványos jótállás

13.1 A Weboldalon értékesített termékekre – természetüktől függően – az általa kibocsátott szabványos jótállás vonatkozhat. a gyártó (hagyományos garancia). A felhasználó szavatossági jogát csak a gyártónál érvényesítheti. Az időtartamot, a terjedelmet (beleértve a földrajzi kiterjedést), a feltételeket és eljárásokat, a lefedett sérülések/hibák típusait és a Szabványos jótállás korlátozásait minden gyártó határozza meg, és a termék csomagolásán található ún. A normál jótállás természeténél fogva választható, és nem egészíti ki, nem helyettesíti, nem korlátozza, nem sérti vagy hatályon kívül helyezi a jogi garanciát.

14. cikk: Alkalmazandó jog és joghatóság; viták peren kívüli rendezése – Alternatív vitarendezés/online vitarendezés

14.1 Az Ön és az Eladó között létrejött adásvételi szerződésekre az olasz jog az irányadó. Az Olaszországban rendszeresen nem lakóhellyel rendelkező felhasználókra a szokásos tartózkodási helyük szerinti ország jogszabályaiban esetlegesen kedvezőbb és kötelezőbb rendelkezések vonatkoznak, különös tekintettel az elállási jog gyakorlásának idejére. visszaküldeni a Termékeket, amennyiben a Felhasználó élni kíván e jogával, e jog közlésének módjaihoz és formai szabályaihoz, valamint a törvényes megfelelőségi garanciához.

14.2 Ha Ön „fogyasztó” , a jelen Általános Értékesítési Feltételek alkalmazásával, végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatos bármely vita esetén az Ön lakóhelye vagy lakóhelye szerinti Bíróság a Bíróság. Ha Ön „kereskedő” bármely, a jelen dokumentum alkalmazásával, végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatos vitában, kizárólag az a Bíróság rendelkezik joghatósággal, ahol az Eladó bejegyzett székhelye található a fenti 1. cikk rendelkezéseivel összhangban.

< p>14.3 A 141-sexies, vessző 3 2005. szeptember 6-i N. 206 törvényerejű rendelet (Fogyasztói kódex) értelmében az Eladó tájékoztatja a felhasználót, mint végfelhasználót, akit a 3. cikk, vessző 1, lett. a) pontja szerint, amennyiben közvetlenül az Eladóhoz fordult olyan panasszal, amelynek következtében a felmerült nézeteltérés nem volt megoldható, az Eladó megadja az Alternatíva megszervezésére vonatkozó információkat. Vitarendezés a jelen Általános Értékesítési Feltételek szerint kötött szerződésből eredő kötelezettségekkel kapcsolatos viták peren kívüli rendezésére (a Fogyasztói Kódex 141-bis és azt követő cikkeiben megjelölt ADR-szervezetek), annak feltüntetésével, hogy igénybe kívánja-e venni ezeket a szervezeteket a vita megoldásához, vagy sem.

14.4 Továbbá az Eladó tájékoztatja Önt, mint fogyasztót, akit a 3. cikk 1. vesszőjében, let. a) pontja értelmében létrejött a fogyasztói jogviták online rendezésére szolgáló európai platform (ODR Platform). A fogyasztó az ODR platformot a következő linken böngészheti: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; Az ODR Platformon keresztül a fogyasztó megtekintheti az AVR-szervezetek listáját, megtalálhatja az egyes webhelyekre átirányító linket, és elindíthatja az online eljárást az őt érintő viták megoldására.

14.5 Bármi is legyen az. a fogyasztási jogviták peren kívüli rendezési eljárásának eredménye a fogyasztóvédelmi törvénykönyv V. része II-bis címében meghatározott eljárások igénybevételével, minden esetben a fogyasztónak joga van bírósághoz fordulni. kereset az illetékes bíróság előtt.

14.6 A jelen Általános Értékesítési Feltételek alkalmazásával, végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatos viták esetén az Európai Uniónak Olaszországtól eltérő tagállamában lakóhellyel rendelkező felhasználó hozzáférhet a kis értékű követelésekre vonatkozó európai eljáráshoz is, amelyet a Tanács 2007. július 11-i 861/2007/EK rendelete hozott létre, feltéve, hogy a jogvita értéke nem haladja meg a 2 000 eurót, a kamatokat, jogokat és költségeket nem számítva. A rendelet szövege a www.eur-lex.europa.eu.

15. cikk. Ügyfélszolgálat és panaszok

Kérhet információkat, küldhet közleményeket, kérhet segítséget vagy panaszt nyújthat be kapcsolatba lépve az Eladó Ügyfélszolgálatával az alábbiak szerint:

Az Eladó a panaszokat úgy kezeli, hogy a kézhezvételtől számított 3 napon belül válaszol.